Get Adobe Flash player
AS - DURK
Seramik pres formlar için Kalıp alçısıdır.
 
Avantajları!;
  • Yüksek emiş kapasitesi ! 
  • Üstün yüzey sertliği !
  • Minimal genişleme !
  • Tutarlı kalite
 
Özellikler
 Görünüm                              : Beyaz toz 
 Karışım oranı toz                  : 1Lt /3.0-3.3 Kg su/alçı 
 Serpme ve karıştırma süresi  : 10 dk
 Çalışma süresi                      : 15 dakika 
 Donma süresi app.               : 25 dk 
 Yüzey sertliği                       : 250 N / mm ² üzeri
 
Önemli
- AS- DUR K ve karıştırılacak suyun  sıcaklığı birbirine yakın olmalıdır.
- Aşırı  ( stok sahasında) sıcaklıklara alçı maruz kalmamalıdır
- 20 ° C'de Plaster kullanılmadan önce birkaç saat boyunca iklimlendirilmiş olmalıdır.
- Su sıcaklığı 20-22 C olmalıdır.
 -Karıştırma ekipmanları temiz olmalıdır .
-Herhangi bir kirlenme formun kalite özelliklerini etkileyecektir.
 
Çalışma talimatları
Yapılacak kalıbın formuna göre sertlik ve emme,tecrübenizle ayarlanacak alçı su oranında 
Kalıp yapılmalıdır.
 karıştırma oranı hacime   göre , yukarıda sözü edilen aralıkta değiştirilebilir. 
alçı mikterı sabit su oranı arttırılırsa emme artar,sertlik azalır 
alçımiktarı aynı su oranı azaltılırsa emme azalır sertlik artar 
.
a) Yapılacak kalıbın hacmine göre  su hazırlanır ve üzerine alçı yavaş yavaş sepelenerek  AS-DUR K nın tamamı su ile ıslatılır, Karıştırmada kullanılan mikser ve kullanılacak pervane 
 Alçı karıştırılmaya uygun olmalıdır.300 rpm gibi 
  Biz hava kabarcıklarını önlemek için vakum altında karıştırma öneririz .
Sepeleme ,dinlendirme , karıştırma ve döküm süresi 15 dakikayı geçmemelidir geçerse kristalleşme başlar ve çatlamalara neden olur sağlamlık kaybına neden olur.
İyi kalıtede baskı formları oluşturmak için aşağıdaki takvime dikkat edilmelidir.
:
AS -DUR K 
       işlenmesi için zaman çizelgesi .
1.   Su app içine alçı  sepeleme . 1 - 2 dk 
2 .  Islatma için   bekleme . 1 dk 
3 .  7-8 dk - mekanik mikser ile karıştırma süresi
4.   Toplam çalışma süresi app . 15
5.   Donma süresi app . 25 dk 
6. . Basınçlı hava ile temizleme  : 
 
b) Hava verme: Kalıp döküldükten sonra kalıbın ısınması beklenir,kalıp   ısısı yaklaşık yaklaşık  8-12  ° C arttığı zaman hava  vermeye başlanması tavsiye edilir.  (29 -34 ° C) .
0,5 bar basınçla başlanıp her dakikada bir 0,5 bar arttırılarak 5 bar a kadar çıkılır ve kalıp baskıya hazır hale gelir . Baskı yapılmaya başlanır,baskı tamamlandıktan sonra kalıp boşta bir müddet çalıştırıldıktan sonra rafa kaldırılmadan önce kalıp boşta bir süre boşta çaıştırılıp içindeki tuzlar ve kimyasalların atılması sağlanır.Tekrar baskı yapılmadan öncede kalıp suyla beslenip  boşta bir müddet çalıştırılmalıdır. 
NOT:Bu bilgiler her işletmeye göre değişebilir işletmenizin ortamına ve formlarınıza göre kalıplarınızı verilen  değerlerin arasında yaparsanız maksimum verimi sağlarsınız.
 Ürünlerimizin doğru uygulaması bizim kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir yükümlülük kabul edilemez.
Depolama: AS-DUR K  30 ° C  de en az 12 ay bekletile bilir.